(txt: morten & monge)


97. Tajný úkryt
Padá granát. Agent skáče po něm. Wienner na agenta: "Nesahejte na to! Rychle do únikové chodby!" (Otáčí se k Sotiberovi a tlačí ho k pootevřené stěně v rohu místnosti). Tam se otevírá vchod.


98. Tajný úkryt
Exploze, roztrhané tělo agenta po stěnách.

99. Chodba
Wienner a Sotiber (ten má pod paží černý kufřík) běží černým podzemím. Svítí svítilnou. Za nimi exploze a světlo od dveří. padají trosky.


100. Chodba
Sotiber: Běží kanálovou chodbou. "Co tohle je chodbu?"


101. Chodba
Wienner: " Starý kanálový systém pod Žižkovem. Léta se už nepoužívá, tak jsme si ho vypůjčili!"


102. Chodba
Křižovatka. Dvě cesty: Sotiber: "Kam teď? Doprava nebo doleva?"
Wienner: "Levá. Už tam budem!"


103. Chodba
Schody, úzké vedou nahoru. Nahoře dveře kamenné. Na stěně visí nějaká čepička.


104. Chodba
Před dveřmi. Wienner si nasazuje šábesdekl a usmívá se. Otevírá dveře. Sotiber: "Co to máte na hlavě?"
Wienner: "Co se divíš. Vstupujeme na půdu předků!"


105. Krypta
Vylízají v kryptě. Pára od pusy. Nacházejí se v temné prostorné místnosti, uprostřed je kamenná rakev jako z drakuly. Všude mramor a záhrobní symboly. Jde o židovskou hrobku.
Sotiber: "Brrr, kde to jsme?"
Wienner: "Kryta Goldflamů. Jsme na Olšanském hřbitově. Tady nás nebudou nějaký čas hledat."

106. Krypta
Sotiber přejde s kufrem doprostřed krypty. Dívá se na desku na kamenné rakvi. Je tam napsáno: Gustav Goldflam, * 7. 7. 1820 + 7. 7. 1899 a motto: Habal habalim vek hol habal.

107. Krypta
Sotiber: "Co je tu napsáno? Zní to jako zaklínadlo..."
Wienner trochu stranou ve stínu: "Marnost nad marnost a vše je marnost... "

108. Krypta
Sotiber: "Ah, jak symbolické... Dobře, co teď? Němci o nás ví, našli otcův vzkaz. Co je vlastně v tom kufru?"
Wienner: "Zbraň. E12 se s tím objevil v Praze před třemi dny. V Londýně věděli, že Hitler se nezastaví v Sudetech... Nemáme moc času. Otevři to."

109. Krypta
Sotiber otevírá kufr. Víko se odklopuje. Uvnitř složený kožený oděv a divné boty s péry.
Sotiber: "Uvnitř je nějaký legrační kostým.. k čemu?"
Wiener: "Flakový skeleton. Poslední výstřel britské experimentální módy. Říkáme tomu Pérák. Určen ke speciálním diverzním akcím v týlu nepřítele. Čistá hovězina. Obleč si to."

110. Krypta
Sotiber vytahuje botu s pérem a koženou kombinézu.
"Kvůli téhle maškarádě se můj otec obětoval? Co je to za nesmysl?"


111. Krypta
Wiener mlčí.
Sotiber se na něj oboří: "Tak počkat! Do čeho mě to chcete navléct? Chci pryč!"


112. Krypta
Wiener rezignuje: "Je pozdě. Poslouchej! Už pár let je naše kontrearozvědka na stopě tajnému nacistickému spolku Thule. Tahle společnost operuje na nejvyšších říšských postech a disponuje neuvěřitelným technologickým zázemím. To je ale jedno... viděls naši visílačku ve sklepě?"

113. Krypta
Sotiber: "No a?"


114. Krypta
Wienner: "Už od počátku 30. let se se svým bratrem Norbertem zabýváme procesem přenosu informací na bázi bezdrátového přenosu. Při Marconiho a Teslových pokusech na přelomu století bylo zřejmé, že to je ideální technologie pro vojenskou špionáž... Německé laboratoře už deset let pilně pracují na projektech , které mají umožnit dokonalé informační krytí průběhu války."


115. Krypta
Wienner: "Britské kontrarozvědce se před dvěma lety náhodou podařilo vystopovat obnovenou činnost Thule, který s podporou Říše vybudoval na ostrově Usedom experimentální rádiovou laboratoř pro odchyt a dešifraci elektromagnetických signálů z vesmíru... "


116. Krypta
Sotiber: Z vesmíru?"
Wiener: "Přesně tak. V roce 1932 se Karlu Janskemu podařilo zachytit záhadné rádiové vlny z hvězdné soustavy Střelce. Oficiální vědou byl zesměšněn, jenže Němci se toho chytili a pomocí šumových filtrů a algebraických strojů se jim podařilo specifikovat zdroj vysílání. Vycházeli z okultních předpovědí nějakého rakouského magora, Guida von Lista, který už před 20 lety infiltroval německé nacionalisty myšlenkou, že kořeny arijské rasy sahají daleko mimo tuhle planetu..."

117. Krypta
Sotiber: "Vy jste blázen!..."
Wiener: "Myslíš?... Před několika hodinami jsme na UKV zachytili signály, které tak docela nebyly v pořádku. Byl to odposlech z pohyblivého zdroje, zřejmě vysílačky německého zeppelinu operujícího na hranicích republiky.

118. Krypta
Sotiber: "Co je na nich zvláštního?"
"No právě. Dešifrovali jsme je jako souřadnice, které skopčáci vysílají nazdařbůh do etéru. Mimo Zemi. Vypadá to jakoby určovali nějaké echo. Zní to šíleně, ale dešifrace té zprávy vypadá jako čas a místo pro invazi. Ten znak, co jsi viděl na obrazovce v laboratoři byl s největší pravděpodobností dokončovacím signálem, něčím jako pečetí z druhé strany."

119. Krypta
Sotiber: "Jak to souvisí se mnou? A s tímhle krámem?
Potřese botami.
Wienner: "Tohle je součást akce Mitril. Tvůj otec měl jako živá bomba zlikvidovat vůdce. Zásah do samotné struktury germánské invaze. Tenhle oblek... tahle zbraň je klíč! Za každou cenu musíme zjistit, co zítra přijde vlakem z Východu."

120. Krypta
Sotiber: "Jenže Váš agent je mrtev. Jak to chcete provést? Nebo máte ještě někoho v záloze komu tyhle baťovky padnou?"

121. Krypta
Sotiber: "Stojí přede mnou! Je to zoufalé, ale jiné východisko není. jestli nás v tom necháš, jest s námi konec. Za týden bude z poloviny národa banda kolaborantů a hnědé svinstvo otráví tuhle zemi do poslední slepice..."

122. Krypta
Sotiber. Záběr na jeho prázdnou tvář. V hlavě mu to zřejmě šrotí...
Sotiber: "A když to zkazím?...

123. Krypta
Wiener pateticky: "Jsou okamžiky, kdy z prachu zmaru musí vzejít hrdina. Prostý lid musí dostat šanci, aby si uchránil naději a čest. Když se nenašel nikdo z našich zbabělých vůdců, kdo by vedl národ ke cti a morální oběti, je vždycky naděje toho posledního... Jsi připraven nenechat před národem plivnout?"

124. Krypta
Sotiber a Wienner stojí proti sobě uvnitř krypty. Širší pohled. Sotiber má skloněnou hlavu a dívá se na oblek v rozpřažených rukou. Sotiber: "Takže Pérák, říkáte? Budeme mu muset pořádně promáznout péra..."

125. Hřbitov
Záběr na Olšanský hřbitov. Na hrobku v secesním stylu v jejíž kryptě se neviděni nikým nacházejí oba spiklenci. Na nebi nad Prahou svítí krvavý měsíc a hvězdy. Sněží. Sněhem zasypané stromy a hroby kolem. Dost kýčovitý záběr. Z větracího otvoru jde bublina, hlas Wienera: "Výborně! Teď se podíváme, jak to vlastně funguje... a pak těm německým sviním pěkně zatopíš!"