731 610 004

Pouhých 60 km od Prahy naleznete bohem zapomenutý kraj s temnou minulostí - sudety.

Tam, v divoké přírodě strmých kopců a hlubokých roklí Českého středohoří stojí na konci vsi Vědlice (Wedlitz) 300 let stará chalupa. Rekonstrukce 60 let neobývaného stavení odhalila staré dokumenty o jejích obyvatelích - Bruno H. byl posledním z nich. Žádné další zmínky o něm a jeho rodině nejsou dochovány, matriky i okolní hřbitovy mlčí...Během rekonstrukce metr silná kamenná zeď však odhalila svoje tajemství - sbírka starých fotografií ukrytá v třešňové krabici od viržinek nám něco napoví o pohnuté historii tohoto domu:

Zřejmě nejstarší z fotografií dokumentující šťastný a bohatý život na statku (Bruno uprostřed, řezník Schweingold se připravuje na vyjmutí pajšlu, paní domu Helga H. majetnicky drbe prase na zádech)

Hrbatý učitel Goldblaum učí ve dvaceti letech negramotného Bruna H. počítat (v pozadí vidíme destilační přístroj, jakých se tajně užívalo v synagogách)